Charlie-Jane￿s Bed & Breakfast 641-464-2564
   ￿Where Southern Iowa Hospitality Shines"

400 W. Madison Street

Mount Ayr, Iowa    50854

The Inn    Attractions     The Rooms    Contact Us   Reservations     HomeMount Ayr Iowa Bed and Breakfast inn - Charlie Jane's B&B

Welcome!

You have found a truly special place to relax, rejuvenate, maybe linger over breakfast and create new memories here at Charlie-Jane￿s.

The perfect setting for your enjoyment, built in 1882, surrounds you with antiques, oak woodwork and other treasures with the comfort and modern amenities you deserve.  Curl up in one of our comfy porch chairs, watch the stars from the pergola, read or watch TV in our overstuffed downstairs sofas, finish a puzzle and snuggle down for a good night￿s sleep in one of the 3 delightful upstairs bedrooms.

 • Our Online Reservation system makes planning your getaway or vacation a more enjoyable experience. 

Rest, relax and enjoy country living.

The Southern Iowa rolling hills of Ringgold County surrounds Mount Ayr.  You will enjoy walking and shopping, maybe buying homemade Amish jelly in our shops then stopping for coffee and cheesecake at Jamie￿s Coffee Mill or enjoy your evening meal at Ramsey￿s Supper Club, so make sure you check out our ￿Attractions￿ page.  Charlie-Jane￿s is located just 2 blocks off the town￿s historical brick square.

So why wait? Make your reservations today. And, don￿t forget our Special Packages!


Full breakfast is included with every stay.

Bountiful homemade breakfast is served at the time you request, in the dining room, on the porch or to go!  You can choose from pancakes, waffles, French toast with eggs, bacon or sausage.  Breakfast is always served with fruit, muffins, juice, coffee or tea.  Our specialties include Cr￿ Buelle French Toast, Flo￿s Waffles and light fluffy pancakes, and our Amish Breakfast Casserole, full of flavor! 

We look forward to spoiling you at Charlie-Jane￿s!

In Room Amenities:
 • Air Conditioning
 • Alarm clock
 • Amenities Basket
 • Bath robes
 • Ceiling fans
 • Coffee/Tea facilities
 • Desk
 • Hairdryer
 • Internet Access
 • Ironing Board
 • Radio
 • Satellite/Cable TV
 • TV
 • Turndown Service
 • The Inn    Attractions     The Rooms    Reservations    Contact Us     Home

  Call for Reservations: 641-464-2564

  ￿2008-2018 All Rights Reserved  ~  Amelia Painter Press